Área de Laboral

A la legislació Laboral s’estan portant a terme importants canvis. Disposar del millor equip li asseguren la millor defensa dels seus interessos.

Nuestros servicios

 • Assessorament i gestió laboral d’empreses.
 • Nòmines i Segurs Socials.
 • Contractes de Treball.
 • Aplaçaments extraordinaris.
 • Legislació de noves empreses.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Inspeccions de Treball.
 • Tramitacions a la OTG.
 • Representacions davant els Jutjats de lo Social.
 • Conciliacions individuals al Departament de Treball.
 • Conciliacions Col·lectives davant el tribunal Laboral de Catalunya.
 • Auditoria laboral empresa.
 • Tramitacions d’expedients d’invalidesa, jubilació, etc.
 • Règims especials de la Seguretat Social.
 • Expedients Estrangeria.