Àrea de Comptabilitat

La comptabilitat no es limita a controlar el compliment dels llibres comptables obligatoris per llei. De fet, també constitueix un element fonamental pel control operatiu de l’empresa. Per aquest motiu, apart d’encarregar-nos de la comptabilitat financera i de la gestió laboral de la seva empresa, també posem a la seva disposició els nostres coneixements especialitzats i l’assessorem en l’anotació contínua de totes les transaccions i en la confecció d’avaluacions. D’aquesta manera, els nostres clients obtenen una base extraordinàriament útil per conduir els processos de decisions de la seva empresa.

Els nostres serveis

 • Planificació i direcció comptable per a Societats i Persones Físiques.
 • Tractament informàtic de dades comptables.
 • Formació del personal del Departament Comptable.
 • Actualització de comptabilitats.
 • Comptabilitat analítica.
 • Comptabilitat pressupostaria.
 • Auditoria interna.
 • Confecció i Depòsit de Comptes anuals al Registre Mercantil.
 • Preparació d’informes econòmics i financers d’empreses.
 • Confecció d’Assentaments anuals o d’ajustos fiscals.
 • Confecció i legalització de Llibres Comptables.
 • Confecció de Registres Fiscals.